nồi hơi - thiết bị áp lực hà nội
HANOI Boiler - pressure equipment

Binh khu khi

Muốn thu khí NH3 vào bình thì có thể thu bằng cách nào dưới đây? Lúc đầu úp ngược bình, khi gần đầy rồi thì để đứng bình.…

Hệ thống bình chứa khí nén

Hệ thống bình chứa khí nén làm ổn định áp suất, lưu lượng trong toàn bộ mạng khí nén. Ngày nay Các Công ty Sản xuất lớn đều…
Công ty CP SX và TM Thiết Bị áp lực Hà Nội
Chuyên cung ứng Nồi hơi - thiết bị áp lực | Hỗ trợ bán hàng: 0912 046 196 - 0988 139 574 - 0983 032 447
Top