Loại ống nước dạng KE

04:57 Thứ Ba 21-02-2012


*Kiểu ống nước, tuần hoàn tự nhiên

*2 balông bố trí theo chiều dọc

*Ghi tĩnh, ghi lật

*Cấp than: cơ khí (máy hất than) hoặc thủ công

*Hiệu suất: ³75%

*Nhiên liệu đốt: than cục, than cám, củi..

Mã hiệu Năng suất sinh hơi(kg/h) Áp suất làm việc(kG/cm2) Nhiệt độ bão hoà (oC)
LT3/10KE 3000 10

183
LT4/16KE 4000

16 203
LT6/10KE

6000 10 183
LT6/16KE 6000 16

203
LT 7.5/10KEH 7500

10 183
LT 8/16KEH

8000 16 16