Lò hơi thu nhiệt

05:06 Thứ Ba 21-02-2012


*Kiểu ống lửa.

*Công dụng: – Thu hồi nhiệt để đảm bảo nhiệt độ sản phẩm cháy đầu ra (trong các dây chuyền sản xuất a-xit) – Tận dụng nhiệt thải từ các dây chuyền công nghệ để sinh hơi…

*Chế độ vận hành: Hoàn toàn tự động

*Sử dụng trong các nhà máy hóa chất, dây chuyền sản xuất kính, vật liệu xây dựng, v.v…

Thông số cụ thể của lò: theo yêu cầu đặt hàng.

Mã hiệu Năng suất sinh hơi(kg/h) Áp suất làm việc(kG/cm2) Nhiệt độ bão hoà (oC)
LTN3.5/10 3500 10

183
LTN6.5/25 6500

25 225
LTN10/25

10000 25 225
LTN17/25 17000 25

225