Lò hơi đốt bã mía

05:03 Thứ Ba 21-02-2012


*Kiểu ống nước, tuần hoàn tự nhiên.

*Ghi lật hoặc ghi tĩnh

*Cấp bã: cơ khí (máy cấp bã)

*Chế độ vận hành: Hoàn toàn tự động

*Bộ quá nhiệt được trang bị theo yêu cầu đặt hàng.

*Nhiên liệu đốt: Bã mía (độ ẩm » 50%), có thể đốt phụ trợ bằng dầu FO, DO.

Mã hiệu Năng suất sinh hơi(kg/h) Áp suất làm việc(kG/cm2) Nhiệt độ bão hoà (oC)
LB10/13 10000 13

194
LB15/13 15000

13 194
LB15/25

15000 25 250
LB20/13 20000 13

194
LB20/25 20000

25 225