Lò hơi đa nhiên liệu

05:05 Thứ Ba 21-02-2012


*Kiểu ống nước, tuần hoàn tự nhiên. Đốt kết hợp các loại nhiên liệu: dầu + vụn gỗ, than + bã mía…

*Chế độ vận hành: Hoàn toàn tự động.

*Chế độ đốt: tùy theo đặc tính nhiên liệu có các chế độ đốt thích hợp Bộ quá nhiệt được trang bị theo yêu cầu đặt hàng, đảm bảo cung cấp hơi quá nhiệt theo nhiệt độ yêu cầu để chạy turbine hoặc phục vụ công nghệ.

*Sử dụng trong các nhà máy đường, chế biến nông lâm sản, ván ép v.v…

Mã hiệu Năng suất sinh hơi(kg/h) Áp suất làm việc(kG/cm2) Nhiệt độ bão hoà (oC)
LDG16/22 16000 22

218
LTB15/10 15000

10 183
LTB15/25

15000 25 225
LTB20/25 20000 25

225
LTB25/25 25000

25 225