Công ty Thiết bị áp lực Hà Nội khai trương xưởng sản suất mới

05:29 Thứ Ba 21-02-2012

Nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, Công ty Thiết bị áp lực Hà Nội đã khánh thành xưởng sản suất mới.Với xưởng sản xuất này, Công ty sẽ tăng được lượng sản xuât nhằm đáp ứng các đơn đặt hàng của khách hàng trong và ngoài nước