Công ty Thiết bị áp lực Hà Nội đạt tỉ lể tăng trưởng ổn định

05:32 Thứ Ba 21-02-2012

Kể từ khi thành lập,Công ty Thiết bị áp lực Hà Nội đạt tốc độ tăng trưởng ổn định trong suốt 2 năm qua với tỉ lệ khá cao từ 10-15% mỗi năm. Công ty đã đạt nhiểu hợp đồng cung cấp sản phẩm cho các khách hàng lớn ở nhiều nước từ Asean, Hàn Quốc. Vừa qua, công ty đã khai trương thêm một xưởng sản xuất nữa để đáp ứng nhu cầu sản xuất của công ty trong 10 năm tới