• Lò hơi đốt gas

  04:24 Thứ Tư 22-02-2012

  Lò hơi đốt gas ...

  Đọc tiếp

 • Lò hơi đốt tầng sôi

  Lò hơi đốt tầng sôi ...

  Đọc tiếp

 • Lò hơi đốt dầu kiểu trực lưu

  04:55 Thứ Ba 21-02-2012

  *Trực lưu *Hiệu suất: 88 ~ 89% *Điều khiển: hoàn toàn tự động *Nhiên liệu đốt: dầu DO, dầu FO, gas… Mã hiệu Năng suất sinh hơi(kg/h) Áp suất làm việc(kG/cm2) Nhiệt độ bão hoà (oC) LD0.1/5D...

  Đọc tiếp

 • Loại hộp khói khô

  *Kiểu ống lò ống lửa, nằm ngang *3 pass, hộp khói khô *Hiệu suất: 86 ~ 87% *Điều khiển: hoàn toàn tự động *Nhiên liệu đốt: dầu DO, dầu FO, gas.. Mã hiệu Năng suất sinh hơi(kg/h) Áp suất làm việc(kG/cm2) Nhiệt...

  Đọc tiếp

 • Loại hộp khói ướt ống lệch tâm

  *Kiểu ống lò ống lửa, nằm ngang *3 pass, hộp khói ướt, ống lò bố trí lệch tâm *Hiệu suất: 89 ~ 90% *Điều khiển: hoàn toàn tự động *Nhiên liệu đốt: dầu DO, dầu FO, gas Mã hiệu Năng suất sinh...

  Đọc tiếp

 • Loại hộp khói ướt

  *Kiểu ống lò ống lửa, nằm ngang *3 pass, hộp khói ướt *Hiệu suất: 89 ~ 90% *Điều khiển: hoàn toàn tự động *Nhiên liệu đốt: dầu DO, dầu FO, gas Mã hiệu Năng suất sinh hơi(kg/h) Áp suất làm việc(kG/cm2) Nhiệt...

  Đọc tiếp